Tag Archives: bộ lập trình PLC Delta

Bộ lập trình PLC Delta là gì?

Bộ lập trình PLC Delta có thể hỗ trợ ít nhất 2 cổng giao tiếp truyền thông RS232/RS485 trên cùng một PKC, nó rất dế dàng kiểm soát lưu trữ, khả năng mở rộng tiện dụng, các chức năng của điều khiển tuần tự/ vị trí, đếm thời gian và kiểm tra đầu ra/ vào […]